Hyppytorni
2 routes on 2 topos
Hyppytorni
0 route on 0 topo
Pikkukoski
General marker for the crag