Navnløs 2, 4
Kun topptau. Ikke noe info om at den har blitt gått på trad. Trenger å pusses.
Added by Viktor Höjman
1 ascent logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Kristoffer Løvvold
2017-04-12
On-sight
Gått i fri på kiler, fulgte "diederet" hele veien. Varierende sikringsmuligheter, litt tynt i noen partier.