Björnfallet boulder
Brun Skymning, 6b
Just till vänster om Björne Brunrand, vänstergreppen används för högerhanden.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small d70138561d0a
Felix Lindgren
2018-04-07
Flash
Small edcaca484a31
Björn Buckwalter
2019-03-26
Red point
Den här var rolig och lite äcklig och behöver mer trafik så att den inte gror igen.