Routes on Myggvägen

2 sport 1 boulder

We like Myggvägen

Kan upplevas som lite lös men turerna är riktigt fina.

Activities on this crag