Alice
2 routes on 1 topo
Koptiras
1 route on 1 topo
Slabs
3 routes on 1 topo
Ypovrixio
1 route on 1 topo
Warm up
2 routes on 1 topo
Manitari
18 routes on 2 topos
Mt Penteli, Manitari
General marker for the crag