Sykia
5 routes on 1 topo
Katheta
6 routes on 2 topos
Mpales
9 routes on 6 topos
Espirito Santo
4 routes on 1 topo
Iero 1 middle
8 routes on 1 topo
Iero 1 right
1 route on 1 topo
PiKappa boulder
5 routes on 1 topo
Brusher bloc
1 route on 1 topo
Bonsai Wall
1 route on 1 topo
Valto sta podia
1 route on 1 topo
Mt Penteli, Iero
General marker for the crag