Kuhnuri thumbnail
Kuhnuri
5+ Boulder at Kantarelli
Myrmekologia thumbnail
Myrmekologia
5+ Boulder at Kantarelli
Pihamauriainen thumbnail
Pihamauriainen
6A Boulder at Kantarelli
Hevosmuurahainen thumbnail
Faaraomuurahainen thumbnail
Keltiäinen thumbnail
Keltiäinen
5+ Boulder at Käytävä
Kirva thumbnail
Kirva
3 Boulder at Käytävä
Superorganismi thumbnail
Superorganismi
6B Boulder at Keko
No topo image available
Siloviholainen
6A+ Boulder at Keko
Messor thumbnail
Messor
5 Boulder at Pihti
Kuningatar thumbnail
Kuningatar
6B Boulder at Traverse
Sokerimuurahainen thumbnail
Murkku thumbnail
Murkku
3 Boulder at Yläsläbi
Pistin thumbnail
Pistin
5+ Boulder at Yläsläbi
Ötökkä thumbnail
Ötökkä
6A Boulder at Puumaja
Hyönteinen thumbnail
Hyönteinen
5 Boulder at Puumaja
Itikka thumbnail
Itikka
5+ Boulder at Puumaja
Öttiäinen thumbnail
Öttiäinen
5+ Boulder at Puumaja
Termiitti thumbnail
Termiitti
6A Boulder at Puumaja
Mäkäräinen thumbnail
Mäkäräinen
6A+ Boulder at Puumaja
Polku thumbnail
Polku
4+ Boulder at Puumaja
Sääski thumbnail
Sääski
6A Boulder at Hyttyshelvetti
Lukki thumbnail
Lukki
5+ Boulder at Hyttyshelvetti
Puutiainen thumbnail
Puutiainen
6A Boulder at Mutka
No topo image available
Kärpänen
4+ Boulder at Kärpäskulma
No topo image available
Boulder problem #3
3 Boulder at Mutka
Polku thumbnail
Polku
4+ Boulder at Puumaja
Herhiläinen thumbnail
Kimalainen thumbnail
Kimalainen
4+ Boulder at Hyttyshelvetti
Lukki thumbnail
Lukki
5+ Boulder at Hyttyshelvetti
Lutikka thumbnail
Lutikka
5+ Boulder at Mutka
Inisijä thumbnail
Inisijä
5+ Boulder at Mutka
Yökkönen thumbnail
Yökkönen
6A Boulder at Kärpäskulma
Vinomurkku thumbnail
Vinomurkku
4 Boulder at Yläsläbi
Mauriainen thumbnail
Mauriainen
4+ Boulder at Yläsläbi
Sateen jälkeen thumbnail
Sateen jälkeen
6A Boulder at Traverse
Emergenssi thumbnail
Emergenssi
5+ Boulder at Traverse
Susimaa thumbnail
Susimaa
4 Boulder at Traverse
Kärpänen thumbnail
Kärpänen
4+ Boulder at Kärpäskulma
Selkärangaton thumbnail
Selkärangaton
6B Boulder at Yläsläbi
Dinoponera thumbnail
Dinoponera
5+ Boulder at Traverse
Pihamauriainen 2 thumbnail
Ahmatti thumbnail
Ahmatti
6A Boulder at Kantarelli
No topo image available
Myrr!
5+ Boulder at Keko
Siloviholainen 2 thumbnail
Siloviholainen 2
6B Boulder at Keko
No topo image available
Arkku
6A+ Boulder at Yläsläbi
No topo image available