Åndevandrer
5.11d Sport at Storveggen
Diederrangel
5.11d Traditional at Storveggen
Ukjent navn
5.13b Sport at Storveggen
Dieder med riss
5.10b Traditional at Storveggen
Ukjent
5.11d Sport at Storveggen