Storveggen
Ukjent, 7a
Det er ingen bolter på ruten og det er usikkert hvordan sikringsmuligheter er. Den er klatret på topptau en gang på 90-tallet og info hentet fra Krimp.
Added by Bård Larsen
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!