Vekk fra Kanten, 5+
Usikker plassering!
Added by Thomas Aksnes
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Thomas Aksnes
2013-07-29
Red point
Fin klatring langs kanten. Tror jeg har gått denne også før.
Daniel Bravo
Daniel Bravo
2021-04-03
Flash
Simon Lopez
Simon Lopez
2021-04-03
Red point
5+
Fredrik Gundersen
Fredrik Gundersen
2021-04-15
On-sight
Mathias Brochmann
2021-04-17
On-sight
Henrik Enfält
2021-07-17
On-sight