Kivi keskun boulder kallio
24 routes on 7 topos
Parking space
Kivikeskun Boulder kallio
General marker for the crag