Routes on Kallskär, Brännharan

1 boulder

We like Kallskär, Brännharan

På Brännharan öster om Kallskär finns en liten spricka och två crimpleder. Fin landning. Man kan lägga till på norra sidan av ön.

Activities on this crag