Kashmirblocket
Sömnlös direkt, 7a+
4 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Fredrik Sydstrand
Fredrik Sydstrand
FIRST ASCENT
2007-05-26
Red point
eventuellt hårdare. inget att åka långt för...
Small 352e23e67974
Daniel Väisänen
2011-04-22
Red point

Public to-do list entries