Harkaberget

The area is access sensitive!

Ytterst känsligt med parkeringsplatser:
- Det finns plats för max två bilar på den angivna parkeringsplatsen.
- Parkera längst till vänster på parkeringsfickan. Markägaren kör med hästar förbi och ska ha möjlighet att kunna passera på den lilla skogsvägen som går till höger.
- Alternativ parkering om det skulle vara fullt finns längs med vägen ner mot Kavlanda brygga. Där finns en grusficka i en kurva (ej mötesplats) som vi kan använda.

The area is extremely sensitive with parking:
- There is place for only two cars on the designated parking spot.
- Please park your car at the far left of the parking space, because the landowner should be able to pass to the little forest road that goes to the right.
- You can find alternative parking along the road towards Kavlanda bridge. There is a small gravel pocket in a curve that we can use.