Harkaberget

Climbing is completely prohibited!

http://access.bergsport.se/harkaberget/

The landowner wishes that no one climbs on his crag. All bolts will be removed during this summer.

The area is extremely sensitive with parking:
- There is place for only two cars on the designated parking spot.
- Please park your car at the far left of the parking space, because the landowner should be able to pass to the little forest road that goes to the right.
- You can find alternative parking along the road towards Kavlanda bridge. There is a small gravel pocket in a curve that we can use.

Markägaren önskar att ingen klättrar på hans mark detta efter efter missnöje med hur klättrare har agerat. Nedmontering av bultar pågår och kommer fortsätta under sommaren.

Samtal kommer ske med markägaren med målsättningen att lösning på situationen. Vänligen respektera detta klätterstopp så att vi i framtiden åter kan ha en god relation med markägaren.

Ytterst känsligt med parkeringsplatser:
- Det finns plats för max två bilar på den angivna parkeringsplatsen.
- Parkera längst till vänster på parkeringsfickan. Markägaren kör med hästar förbi och ska ha möjlighet att kunna passera på den lilla skogsvägen som går till höger.
- Alternativ parkering om det skulle vara fullt finns längs med vägen ner mot Kavlanda brygga. Där finns en grusficka i en kurva (ej mötesplats) som vi kan använda.