Hallainvuori
9 routes on 2 topos
Street parking
Street parking
Hallainvuori
General marker for the crag