Hakunila boulder
30 routes on 3 topos
Hakunila boulder 2
4 routes on 2 topos
Hakunila
General marker for the crag