Routes on Grändalsberget

6 sport

We like Grändalsberget

Ganska högt och långsträckt väggparti i skogen. Här finns bland annat ett par fina och ganska långa 6a-leder.

Activities on this crag