No special access issues

Fornboda ligger norr om Norra Törnskogens naturreservat. Inom reservatet råder restriktioner. Höga väggen ligger utanför revervatet med marginal. Låga väggen, belägen under kraftledningen, ligger också utanför men precis vid gränsen som går söder om kraftledningsgatan. Inga kända restriktioner finns för klättring utanför reservatet. Som alltid: var diskret, visa hänsyn och förklara vad du håller på med om någon är nyfiken.

Du kommer hit med bil via väg 265, tar av norrut på Sandavägen vid trafikplats Hagbylund, sedan vänster efter ca 1.5 km in på Sköldnoravägen. Följ denna fram tills du ser vatten på höger sida och ytterligare några hundra meter till en ficka på vänster sida. Parkera där med förnuft. Gå sedan stigen på skrå i en lång vänstersväng upp till kraftledningen och väggarna.

Buss 684 stannar på Sandavägen vid Fornboda. Därifrån är det en dryg kilometer att gå.

How to get there:

You get here by car via road 265, exit at Hagbylund and go north for 1.5 km on Sandavägen, take left onto Sköldnoravägen and follow this road until you see water on your right side, then another hundred meters or so until a parking spot on the left hand side. The parking spot seems to be maintained by the local farmer so use common sense, leave a note with your phone number in case you have to move the car and you should be fine. Follow the path on foot along the side of the steep hill in a slow left-hand turn for about 200m until you reach the power lines.

Bus 684 stops at Sandavägen by Fornboda. From there you have to walk about 1 km to get to the parking spot.

Note

If you know about access issues in this area, please send us an email support@27crags.com.