Yhteys
12 routes on 2 topos
Miniyhteys
7 routes on 2 topos
Zen
11 routes on 4 topos
Zen slab
9 routes on 2 topos
Dynos
7 routes on 1 topo
Gentle Edge
2 routes on 1 topo
Varas
14 routes on 6 topos
Over the Moon
3 routes on 1 topo
Lähetyshäiriö
2 routes on 2 topos
Maken dyno
0 routes on 1 topo
Neverland
1 route on 1 topo
Dunder
2 routes on 1 topo
Forest block
2 routes on 1 topo
Ed
1 route on 2 topos
Supernalle
5 routes on 1 topo
Seal
1 route on 1 topo
Helsinki City Boys
15 routes on 4 topos
Moon Arête
5 routes on 2 topos
Puerto Rico
9 routes on 3 topos
Fingercrack
1 route on 1 topo
Mantel
3 routes on 1 topo
Make's Roof
4 routes on 3 topos
Elf
11 routes on 4 topos
Swiss Roof
8 routes on 3 topos
Living the Dream
7 routes on 4 topos
Parking space
Fågelberget
General marker for the crag