Borta bra...
6A Boulder at Slabben
...men hemma bäst
5+ Boulder at Slabben
Högerhangel
6B Boulder at Lillstenen
Utsträckt
6C+ Boulder at Lillstenen
Ekorycket
6A Boulder at Mindre stenen
Ogjord
? Boulder at Lillstenen