Sportovní koutek
Tom, 7a+
cesta vede zleva přímo převisem doprava a výlez do štandu
Added by Slávek Dostál
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!