Liljekonvaljbullen
4 routes on 1 topo
Kojklippan
7 routes on 2 topos
Bagarmossen
General marker for the crag