Routes on Älvnäs

26 sport

We like Älvnäs

Beautiful crag with a real gem: Snövitt 7a
Toppenklippa, om det inte vore för acsessproblemet.
Fin klippa - bra leder!

Activities on this crag

Älvnäs

The area is access sensitive!

http://access.klatterforbundet.se/en/alvnasberget

Stockholms Klätterförbund 2017-06
http://stkf.se/nyheter/2017/06/15/alvnas/