Kapa
Spooky, 6C
Start z przywisu z dwóch ewidentnych chwytów na krawędzi.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!