Kapa
Kapa
Kapa
Kapa
Kapa
Mute Mate, V8
Start jak wymyk taternicki, dojście wymykiem do KL bobasa, i wyjście jak KL bobas FA. Michał Ginszt
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!