Hovedveggen
1
2
3
4
Hovedveggen 1 / 1
  • Opp gjennom bulk og opp riss til boltet toppanker. N6.
  • Gjennom overheng og opp tynt fingerriss i dieder som avsluttes med mantel opp på hylla. Utfordrende å sikre. N6.
  • Følg det åpenbare risset opp til toppanker. Lettsikret og gode fingerlåser. Veldig fin for graden. N5+.
  • Opp til hylle, så flak/riss. Videre opp til venstre ved gran. Litt utfordrende å sikre. Topptau-anker i furu. N6-