Hovedveggen
Viktor's hörn, 6a+
Gjennom overheng og opp tynt fingerriss i dieder som avsluttes med mantel opp på hylla. Utfordrende å sikre. N6.
Added by Øyvind Næss
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Instagram, Vimeo, and YouTube.

Add a video!

Public to-do list entries