Routes on Skravelsjö

221 boulder

We like Skravelsjö

Magnus Eriksson Brändström • almost 5 years ago
Markägaren är inte positiv till bouldering. Borsta bort tickmärken, ta med skräp hem (även andras) och håll ner ljudvolymen...
Carlos Cabrera • about 7 years ago
Marcus Isaksson • almost 4 years ago

Activities on this crag

Skravelsjö

The area is access sensitive!

Accessen är känslig. Vänligen respektera allemansrätten, borsta ej fram nya problem, ta bort kritmärken, plocka upp ditt och andras skräp samt håll låg profil vid vistelse på området.

----------

The area has sensitive access. Please respect the nature, do not create new problems, remove tick marks, pick up your and other people's junk and keep a low profile when entering the area. Good behavior guarantees the access also in future.