Iso kivi
6 routes on 5 topos
Yläkivi
2 routes on 1 topo
Alakivi
4 routes on 2 topos
Parking space
Puutikkala Premium
General marker for the crag