Routes on Ostaš

2 sport 329 boulder

We like Ostaš

Lots of nice blocks in good quality sandstone.
Mega miejscówka na jesienne głazownictwo
M D
Piaskowe baldziki blisko Boru. Mniej problemów, ale częściej jest sucho.

Activities on this crag