Routes on Örnberget

142 sport 12 trad

We like Örnberget

Overhanging routes in a good variety of grades. Crappy rock, but lots of fun!
Fina, överhängande och långa leder nära Tullingesjön!
Många lärdomar från dessa väggar. Fint, mycket och lättillgänligt

Activities on this crag

Örnberget

The area is access sensitive!

http://access.klatterforbundet.se/en/ornberget