Mini chullo
8b Sport
De victor
8a+ Sport
Alegria
6b Sport
Pota de cabra
6b Sport
Su Vaig Dir
6a Sport
??
7c+ Sport at Contrafort de Rumbau
¿sense nom?
7c+ Sport
¬øsense nom?
7c+ Sport