Routes on Lillsjön

278 boulder

We like Lillsjön

Easy accesable, with good variety of problems and very nice scenery
Det här stället vill jag se mer av, både i verkligheten och på 27...

Activities on this crag