Kotalamminmäki
5 routes on 4 topos
Kotalamminmäki
General marker for the crag