хоббит
3 routes on 1 topo
исполин
1 route on 1 topo
титан
2 routes on 1 topo
глаз Саурона
2 routes on 1 topo
Katokorpi
13 routes on 4 topos
Katokorpi
General marker for the crag