Get .premium to see this topo image.

Pop the Glock, V8
Grade opinions
Chart?chxl=0:||||15|||30|||45|||60|||75|||1:|v6|v7|v8&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0

Ascents from public tick lists

Felix Panduro
Felix Panduro
2017-07-29
Red point
Small d3d28394d45d
Joakim Tunje
2017-08-03
Red point
so many moves... cool kneelock!
Small f4aa759288fb
Teemu Miettinen
2009-09-09
Red point
Sami Saxell
Sami Saxell
2009-09-20
Red point
Small 27b5baa368b9
Jarmo Annunen
2009-10-09
Red point
Very good roof climbing!
Small 42dead26a4d9
Patrick Olander
2009-10-10
Red point
fin och pumpig

Public to-do list entries

Jonas Löfling
Kände lite på den och inga flytt kändes hårda. Men ska dit med mer än en padda och någon som kan spotta. Edit 130722 - såg nyss videon och korsa vid läppen var såklart bättre än min fulbeta som var knallhård. Nästa gång...