Okopoko
2 routes on 0 topo
Kaita
3 routes on 1 topo
For All The Weak
7 routes on 5 topos
Romance Explosion
1 route on 2 topos
Kolokukko
11 routes on 2 topos
Vallan kumous
8 routes on 4 topos
Nuotiokivi
13 routes on 5 topos
Äkkipoika
6 routes on 2 topos
Lenkkaridyno
1 route on 0 topo
Tarzanin poika
4 routes on 3 topos
Saleismi
10 routes on 7 topos
Tikapuukivi
2 routes on 2 topos
Winnie The Pooh
4 routes on 2 topos
Piknik kivi
1 route on 1 topo
Korea
4 routes on 2 topos
Noitavaimo
12 routes on 9 topos
Angel dust
1 route on 1 topo
Halkeema
4 routes on 3 topos
Single Malt
1 route on 1 topo
Prisma
1 route on 1 topo
Hämeentie
13 routes on 7 topos
Kantti
5 routes on 2 topos
Karhun kivi
1 route on 1 topo
Välitila
3 routes on 3 topos
Kulmakunta
1 route on 2 topos
Fileas fog
1 route on 1 topo
Nokkaeläin
4 routes on 2 topos
Pallokivi
4 routes on 1 topo
Takinkääntäjä
6 routes on 4 topos
Sademies
2 routes on 4 topos
Hekon släbi
1 route on 0 topo
Victor Kärppä
3 routes on 2 topos
Srubbull
3 routes on 3 topos
Parking space
Parking space
Parking space
Parking space
Parking space
Parking space
Parking space
Parking space
Hurissalo
General marker for the crag