Imodium
12 routes on 7 topos
Kiasma
15 routes on 6 topos
Tsunami
20 routes on 7 topos
Tuska
13 routes on 3 topos
Piina
16 routes on 8 topos
Few places besides the road. Don't block it!
Halsvuori
General marker for the crag