Boas Vindas
16 routes on 1 topo
Eclipse
9 routes on 1 topo
Bloco Titanic
15 routes on 0 topo
90 Graus Esquerda
4 routes on 1 topo
90 Graus Direita
11 routes on 1 topo
Platozinho
5 routes on 1 topo
Batcaverna
20 routes on 1 topo
Platozinho Acesso
5 routes on 1 topo
Seu Renato
24 routes on 1 topo
Onça Pintada
8 routes on 1 topo
Couro de Cobra
5 routes on 1 topo
Visual
13 routes on 1 topo
Buracos
2 routes on 1 topo
Canion Direita
6 routes on 1 topo
Canion Esquerda
11 routes on 1 topo
Por do Sol
2 routes on 1 topo
Acampamento
7 routes on 1 topo
Laranja
14 routes on 0 topo
Parking Falésia Paraíso
Falésia Paraíso
General marker for the crag