Skałki na skraju lasu
9 routes on 2 topos
Wielki Blok
41 routes on 8 topos
Okap i Różowa Ściana
17 routes on 4 topos
Kibel
8 routes on 1 topo
Masyw Centralny
2 routes on 1 topo
Maryna
4 routes on 1 topo
Kaczor Donald i Piaskownica
8 routes on 2 topos
Brody Iłżeckie
General marker for the crag