Ålsten
Manges Madness, V3+
Startar i Popeye, går in i Oliviatraversen och sen rakt upp och toppar ur. FA Petter Kättström 26/06-2014.
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 1d34356a4da6
Emil Abrahamsson
2015-03-18
Flash