Ålsten
1
2
3
4
5
6
7
Ålsten 1 / 10
Ålsten
1
2
3
4
5
6
7
8
Ålsten 2 / 10
 • Feta sprickan på sidan mot parkeringen. Börjar vid Karlssons arête ungefär.
 • 1-2 meter till höger om Karlsson Aréte. Startar i Feta Sprickan.
 • Start på två små krimpar vid linjens början.
 • Starts as Paladinos Arete but is climbed without using the arete.
 • Sitstart under the obvious steep arete, left hand on jug and righthand on crimp.
 • Totalt elimineringsproblem.. Men kul! Grepp enligt film. Sitt
 • Start på två krimpar i huvudhöjd vid Diesel. Catcha kanten åt vänster och mantla upp i sprickan. greppen ovanför startgreppen är eliminerade. Sittstart i Diesel möjlig.
 • On old topo picture, travers 1 to 1. Right to left.
Ålsten
1
2
3
4
Ålsten 3 / 10
 • Mantlingsproblem. Möjlighet till råhård sittstart finns.
 • Låg start till Bluto.
 • Standing start. Right hand on good hold left hand on pinch.
 • To the right of Paladinos Arete. Start on crimps under the roof and follow with a catch to pinch.
Ålsten
1
2
Ålsten 4 / 10
Ålsten
1
2
3
4
5
6
Ålsten 5 / 10
Ålsten
1
2
3
4
Ålsten 6 / 10
Ålsten
1
2
Ålsten 7 / 10
Ålsten
1
2
Ålsten 8 / 10
Ålsten
Ålsten 9 / 10
Ålsten
1
2
Ålsten 10 / 10

There are 1 routes that have not yet been drawn on a topo image. See full list of routes from Ålsten .