Ålsten
Bluto junior, V1
Standing start. Right hand on good hold left hand on pinch.
Grade opinions
Chart?chxl=0:||5|10|15|20|25|1:|v1|v1%2b&chxt=x,y&chco=f8e71c&chbh=18,9,20&chf=bg,s,ffffff|c,s,ffffff&chm=h,cccccc,0,0:1:0
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Small 27df753ea3e7
Joar Gruneau
2012-04-15
Flash
Small 66ccd9abb4e5
Elias Douah
2013-05-27
Red point
Small 197de44fe640
Tobias Rönnbäck
2013-11-18
Flash
Förslag på variant: Samma låga start som Bluto, men stenen till höger får användas för fötterna. Blir en fin femma!
Dick Lyhammar
Dick Lyhammar
2014-02-26
Red point
Nice!
Small 06e89c5d7531
Henning Åström
2014-02-26
Flash
Small dee7a0ac4275
Steffen Oxenvad
2014-03-14
Flash