Silverado, 7A, Höversby, Sweden

0:15, Beta som går åt vänster i starten