Startstegen för Wolverine. (Stå inte på nedre hyllor och brytsten.) Vargklippan
Photographer: Tomas Bovinder, added over 5 years ago