Här kan man åldras med värdighet
Photographer: n/a, added by Niclas Sjöström almost 10 years ago