Klatrefører Psykiatrisk avd
Photographer: Harald Bakken, added 6 months ago