fall från starten på fina Nathans travers Hemskogssten