Chris slapping for the sloper on "Ryujin extension" (7B) at "Stoma tou Drakou" Ineia / Drousheia
Photographer: Demetris Papakyriacou, added 4 months ago