Empa på Stor Tjuven Banditnästet
Photographer: Joakim Tunje, added 6 months ago